Home > Disclaimer


 

- Disclaimer SaleSelect.nl -

Alle informatie op deze website (internetsite) SaleSelect.nl met betrekking tot de aangeboden advertenties, diensten en/of producten is afkomstig van derden (adverteerders).

Deze adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geplaatste advertenties, diensten, producten en/of informatie.

SaleSelect.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties, diensten, producten en/of informatie derhalve geen enkele verantwoordelijkheid.

Het doel van SaleSelect.nl is het in de markt bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

SaleSelect.nl is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper (bezoeker) en verkoper (adverteerder) door gebruikmaking van deze website.

Wij betrachten de uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken uisluitend gebruik van adverteerders die betrouwbaar worden geacht.

Desondanks kan SaleSelect.nl niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op SaleSelect.nl voorkomende advertenties, diensten, producten en/of informatie.

SaleSelect.nl sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Aan de gepresenteerde advertenties, diensten, producten en/of informatie op SaleSelect.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Door het gebruik van deze website gaat u automatisch akkoord met de bovengenoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn print

Realisatie door SchipICT